SPOT GOLD PRICE

Your profit is our Income

Jimmy Group được xây dựng từ Jimmy – chuyên Quản lý Vốn và nhận Ủy thác Đầu tư Vàng từ năm 2009 cho tới nay.Jimmy là người Việt, dân tộc Kinh, tên thật là Lê Kim Ngọc; giới tính Nam. JG là nguồn tài nguyên của Jimmy, bao gồm: vốn, kiến thức, quan điểm, chiến lược, dịch vụ, thông tin … trong Đầu tư. Jimmy Group không phải là tổ chức mà thuần túy là tập hợp giữa các cá nhân có mối liên kết với Jimmy, nghĩa là Jimmy và các người bạn.

Mô hình hoạt động của Jimmy Group

Jimmy Group là trung tâm thông tin – dịch vụhỗ trợ Nhà đầu tư liện kết với các đơn vị chuyên môn:
- Sàn giao dịch hàng hóa
- Trung tâm giao dịch Vàng, ngoại tệ
- Công ty Chứng khoán
- Công ty Xây dựng, Thiết kế
- Chủ đầu tư các dự án
Jimmy Group cung cấp những dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
1- Quảng cáo doanh nghiệp thông qua việc tài trợ liên kết, bài viết, logo, thăng hạng, từ khóa (phí thỏa thuận)
2- Tư vấn đầu tư Vàng Vật Chất, phí : 12,000,000 đồng/6 tháng.
3- Cung cấp chiến lược giao dịch hàng ngày, phí : 500,000 đồng/tuần;
     Chiến lược VIP với biên độ chốt lời > 10 $/ounce, cắt lỗ < 5 $/ounce, phí: 100 $/chiến lược và miễn phí 100% khi chiến lược không đạt được mức chốt lời 10 $/ounce
4- Nhận Ủy thác đầu tư Vàng Tài Khoản
4.1- Lợi nhuận 3.5%/tháng. Rủi ro: đơn vị đảm trách chịu hoàn toàn. Phí 5%/lợi nhuận.
4.2- Lợi nhuận và rủi ro được chia đều cho cả 2 bên. Phí 5%/lợi nhuận.
4.3- Lợi nhuận 10%/tháng. Rủi ro: 10%/tháng. Phí 5%/lợi nhuận.
4.4- Lợi nhuận 30%/tháng. Rủi ro: 10%/tháng. Phí 30%/lợi nhuận.
4.5- Lợi nhuận 50%/tháng. Rủi ro: 10%/tháng. Phí 50%/lợi nhuận.
4.6- Lợi nhuận 30%/tuần. Rủi ro: 25%/tuần. Phí 10%/lợi nhuận.
4.7- Lợi nhuận 50%/tuần. Rủi ro: 25%/tuần. Phí 30%/lợi nhuận.
4.8- Lợi nhuận 100%/tuần. Rủi ro: 25%/tuần. Phí 50%/lợi nhuận.
Lưu ý: dịch vụ 1 và 2 sẽ do các thành viên có năng lực tài chính đảm trách
5-  Rỡ rối trong giao dịch với các mức phí cố định sau:
500,000 đồng/tuần (năm trăm ngàn đồng) nếu giao tài khoản đang còn >60%
1,000,000 đồng/tuần (một triệu đồng) nếu giao tài khoản đang còn >40%
2,000,000 đồng/tuần (hai triệu đồng) nếu giao tài khoản đang còn >20%
6- Quản lý Vốn đầu tư Chứng Khoán
7- Tổ chức những buổi chia sẽ Hệ thống giao dịch và kinh nghiệm giao dịch.
8- Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh trực tuyến => mo-tai-khoan-kinh-doanh-vang-truc-tuyen
Tham khảo thêm